Teknik Terimler

Arc Force

Örtülü elektrod kaynağı sırasında kaynak akımının geçici olarak artmasıdır. Bu artış; elektrodun ergimesini ve kaynak banyosuna geçişi kolaylaştırır.

Boşta Çalışma Gerilimi

Kaynak makinesinin; kaynağa hazır durumda iken (ark başlamadan), uçları arasında ölçülen gerilim değeridir.

Burn-back

Kaynak bitirildikten sonra torcun ucundan dışarı çıkan kaynak telinin, kaynak banyosuna yapışmaması için verilecek ek akım süresinin ayarlanmasıdır.

D.K.O.(Devrede Kalma Oranı)

Kaynak makinesinin; 10 dakikalık zaman diliminde, max. Amperde kaynak yapabildiği sürenin, yüzdesel değeridir. Örnek: %35 D.K.O.,160A gücünde olan bir kaynak makinesi, 10 dakikalık bir zaman diliminde, enfazla 3,5 dakika 160 A'de çalışabilir.

Hotstart (Sıcak Başlangıç)

Arkın ilk başlangıcı sırasında oluşabilecek hataları (yapışma, eksik ergime, v.s.) önlemek için, ark başlangıç akımının belli bir süre ve belli bir miktar yükseltilerek kaynağın kolay tutuşturulmasına denir.

Krater dolgu

Kaynak bitişinin kontrollü bir şekilde yapılarak, bitiş noktasındaki kraterin doldurulma işlemidir.

MIG/MAG

Sürekli tel ile koruyucu atmosfer altında yapılan gazaltı kaynağı M.I.G (Metal İnert Gaz), M.A.G (Metal Aktif Gaz) veya G.M.A.W (Gaz Metal Ark Kaynağı)

MMA

Örtülü Elektrod Kaynağı

TIG

Kullanılan koruyucu gazın ve elektrod malzemenin tipinden kaynaklanan yöntemin adı (Tungsten-Inert Gaz) olup en çok kullanılan koruyucu gaz argon'dur.

Pilot arc

Plazma kesme işlemi için tetiğe basıldığında torcun ucundaki alevlenen arktır. Kesim işlemine kolay başlanmasını sağlar.

Pulse (Pals) Kaynağı

Kaynak akımının ayar mekanizmaları yardımıyla darbeli olarak üretildiği güç kaynaklarıdır. Özellikle ısı girdisinin düşük olmasını istediğimiz malzemelerde yüksek verimlilikle kullanılırlar. Darbeli akım sayesinde; yüksek amper değerlerinde ergime, düşük amper değerlerinde ise kaynak banyosunun soğuması ve düzgünlüğü sağlanır.